Over A Ford Club Nederland

Algemeen

De A-Ford Club Nederland is een landelijke vereniging met op dit moment zo’n 670 leden en donateurs. Het lidmaatschap staat open voor iedereen in het bezit is van een Ford Model A, gebouwd tussen 1927 en 1932. Verder kan ieder ander toetreden als donateur en is daarbij welkom op alle bijeenkomsten. Voor donateurs in het bezit van een T-Ford of Ford V8 tot 1948 is ruimte binnen de vereniging voor het organiseren van eigen activiteiten rond genoemde types Ford.

Contributie

De contributie bedraagt € 50,- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nieuwe leden en donateurs

Bij aanmelding betaalt u behalve de contributie éénmalig een inschrijfgeld van € 15,=

  • Indien u toetreedt voor 1 juli: € 50,= (+ inschrijfgeld € 15,=) € 65,=
  • Indien u toetreedt tussen 1 juli en 31 oktober: € 25,= (+ inschrijfgeld € 15,=) € 40,=
  • Indien u toetreedt na 31 oktober betaalt u :€ 0,= (+ inschrijfgeld € 15,=) € 15,=

Aanmelden s.v.p bij het secretariaat middels het inschrijfformulier.

Bijeenkomsten

Jaarlijks vindt in januari de Algemene Ledenvergadering plaats. Voorafgaand aan deze ledenvergadering is er een onderdelenmarkt. Verder worden er, verspreid door het land, door de leden en donateurs zelf clubritten georganiseerd. Regelmatig vinden er clubavonden plaats, waarbij vaak een technisch onderwerp wordt behandeld. De coördinatie van activiteiten berust regionaal bij de Rayon-coördinatoren en landelijk bij de Evenementencoördinator. Een overzicht van de komende activiteiten vindt u onder de knop evenementen aan de linkerzijde van de pagina.

Secretariaats adres

Secretariaat A-Ford Club Nederland, De Aa 8, 7642 HC Wierden. Email: info@a-ford.nl

Registers

T-Ford Register Nederland, Wetering-Oost 1A, 2941 LD Lekkerkerk. Email: T-register@a-ford.nl
Early Ford V8 Register Nederland, Eekwal 3, 3904 DL, Veenendaal. Email: V8-register@a-ford.nl

Copyright 2024 | Deze website is gerealiseerd door Zeg maar Alex websites