Van De Bestuurstafel

Helaas is het niet mogelijk om de laatste “van de bestuurstafel” door de korte tijdsplanning in het Journaal te plaatsen. vandaar op deze manier:

Van de bestuurstafel ………….

 

Het bestuur heeft in haar vergaderingen nagedacht over de manier van hoe samen met een groot aantal mensen een ledenvergadering te organiseren.

 

Er is de volgende oplossing voor gevonden:

 

De vorm en het tijdschema zal veranderen.

Er is gebleken dat de opzet van de vorige ledenvergadering ( september j.l)

een leuke en gezellige aanblik gaf, ook de op en aanmerkingen  die we kregen hebben we meegenomen in ons idee. De oude vorm was al lang in gebruik en duurde soms wel erg lang.

 

 

1e. De opstelling van de vergaderzaal zal worden aangepast. Niet meer rijen met stoelen achter elkaar, maar gezellige zitjes rondom een tafel.

Dat betekent dat er ongeveer 6 personen rond een tafel plaats nemen.

Door de ruimte heen zullen diverse van deze tafels staan zodat er ruimte genoeg omheen is. We blijven voorzichtig.Tijdens de vergadering krijgt u een consumptie aangeboden aan de tafel waar u zit..

 

2e. De opzet van de vergadering gaat ook veranderen.

De invulling met een verslag van elk van de bestuursleden komt te  vervallen. De voorzitter zal een korte samenvatting geven van de actieviteiten van elk bestuurs lid, zodat het aantrekkelijker gaat worden.

Alleen de penningmeester krijgt spreektijd om de jaarcijfers en begroting duidelijk uit te leggen, en vragen te beantwoorden.. Ook de kas controle commissie moet verslag doen van hun waarnemingen, en de vergadering adviseren. De uitreiking aan diverse jubilarissen is al verkort.

De agenda punten kunnen dan beter behandeld worden.

Ook zal er geen spreker of dergelijke meer uitgenodigd worden.

 

Ons voorstel is: strakker – gezelliger – korter en  aantrekkelijker vergaderen.

Want….na afloop is er dan ruim gelegeheid, indien men dat wil, onder het genot van een Drankje en Hapje met die leden die u zolang niet meer gesproken heeft, na te praten.

 

Tijdens de beurs en luchpauze zal er via een beamer films e.d vertoont worden.

 

Daarom wie niet komt, heeft het ook niet meegemaakt. 

 

namens het bestuur,

Evert.Brouwer  v.z.

 

 

 

 

 

Plaats een reactie op dit item


  1. E.W. Brouwer E.W. Brouwer schreef:

    Foijn om te lezen dat het door gaat.

Copyright 2024 | Deze website is gerealiseerd door Zeg maar Alex websites