Bekijk hieronder al onze evenementen

Wanneer u (nog) geen lid bent, maar toch als kennismaking met de club eens mee wilt rijden met uw A-, B- of T-Ford of uw Early Ford V8, dan is dat uiteraard mogelijk ( eenmalig ).    Zonodig betaald  u wel het inschrijfgeld wat ook aan  de leden  gevraagd wordt, mocht de organisator kosten gemaakt hebben voor lunch etc.

Belt u s.v.p. vooraf met de organisator voor verdere inlichtingen.

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Algemene Ledenvergadering en onderdelenmarkt

15 januari 2022

Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 15 januari 2022
De Algemene Vergadering van de AFCN zal wederom worden gehouden om
13.30 uur in de
Brandweerkazerne te Baarn Plataanlaan 2 Baarn
Voorafgaand aan de ALV zal vanaf 10.00 uur, zowel binnen als buiten een
onderdelenmarkt worden gehouden.

De agenda voor de ALV 2022 luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Behandeling notulen ALV 2021.
4. Jaarverslagen 2021 en mededelingen door de voorzitter.
5. Jaarverslag 2021 van de penningmeester en de begroting 2022.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
8. Uitreiking oorkondes en medailles jubilarissen.
9. Bestuursverkiezing, volgens het rooster is de secretaris mevrouw Wil Jongedijk aftredend
en stelt zich herkiesbaar.
10. Bestuurlijk Reglement WBTR (ter informatie).
11. Lustrumreservering.
12. Vergoeding lange ritten.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Eenieder die voorafgaand aan de ALV de notulen van de ALV 2021 wil ontvangen, kan deze aanvragen bij de secretaris. Dit geldt ook voor het Bestuurlijk Reglement WBTR.

In de brandweerkazerne mag niet gerookt worden.

De voorzitter van de A-Ford Club Nederland Evert Brouwer
Voor inhoudelijke vragen over de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris:
Wil Jongedijk, tel: 0546-577066 e-mail: info@a-ford.nl
Voor vragen omtrent de locatie, onderdelenmarkt, lunchmogelijkheden, enz, kunt u terecht bij
Frank Snel, tel: 035-5418610 e-mail: redacteursafcn@gmail.com

Gegevens

Datum:
15 januari 2022
Evenement Categorie:

Organisator

Frank Snel
Telefoon:
035-5418610
E-mail:
redacteursafcn@gmail.com

Locatie

Brandweerkazerne Baarn
Plataanlaan 2
Baarn, 3741WE Nederland
+ Google Maps
Copyright 2021 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations

Voordelig website laten maken? Ga naar Zeg maar Alex.