Log In

Bekijk hieronder al onze evenementen

Wanneer u (nog) geen lid bent, maar toch als kennismaking met de club eens mee wilt rijden met uw A-, B- of T-Ford of uw Early Ford V8, dan is dat mogelijk tegen een inschrijfgeld van € 10,00 per auto. Dit is exclusief het inschrijfgeld wat ook door de leden wordt betaald. Belt u s.v.p. vooraf met de organisator voor verdere inlichtingen.

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Algemene Ledenvergadering 2019

19 januari 2019/13:30 - 16:00

De Algemene Vergadering van de AFCN zal wederom worden gehouden om
13.30 uur in de
Brandweerkazerne te Baarn
Plataanlaan 2 Baarn
Voorafgaand aan de ALV zal vanaf 10.00 uur, zowel binnen als buiten een
onderdelenmarkt worden gehouden.

De agenda voor de ALV 2019 luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Behandeling notulen ALV 2018.
4. Jaarverslag 2018 en mededelingen door de voorzitter.
5. Jaarverslag 2018 van de secretaris.
6. Jaarverslag 2018 van de penningmeester en de begroting 2019.
7. Verslag van de kascontrolecommissie.
8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
9. Jaarverslag overige bestuursleden.
10. Uitreiking oorkondes en medailles jubilarissen.
11. Bestuursverkiezing. zie onderstaand.

Pauze

12. Invulling nog niet bekend.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Overeenkomstig het rooster treedt het bestuurslid, de heer Gert de Ruiter af. (Art. 6 statuten) Gert de Ruiter stelt zich niet meer herkiesbaar. Leden kunnen een voordracht indienen, voor diegene die zich kandidaat wil stellen voor de bestuursfunctie, ondersteund door handtekeningen van minimaal 10 leden, tot 14 dagen voorafgaand aan de vergadering.

Eenieder die voorafgaand aan de ALV de notulen van de ALV 2018 wil ontvangen, kan deze aanvragen bij de secretaris.
Na afloop van de vergadering ontvangen alle bezoekers een presentje. In de brandweerkazerne mag niet gerookt worden.

De voorzitter van de A-Ford Club Nederland Evert Brouwer

Voor inhoudelijke vragen over de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris:
Wil Jongedijk, tel: 0546-577066 e-mail: info@a-ford.nl
Voor vragen omtrent de locatie, onderdelenmarkt, lunchmogelijkheden, enz, kunt u terecht bij
Frank Snel, tel: 035-5418610 e-mail: redacteursafcn@gmail.com

Gegevens

Datum:
19 januari 2019
Tijd:
13:30 - 16:00
Evenement Categorie:
Website:
http://www.a-ford.nl

Locatie

Brandweerkazerne Baarn
Plataanlaan 2
Baarn, 3741WE Nederland

Organisator

A-Ford Club Nederland
E-mail:
info@a-ford.nl
Website:
http://www.a-ford.nl
Copyright 2018 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations

Voordelig website laten maken? Ga naar Zeg maar Alex.