AVG voor nieuwe leden

Artikel 16 uit het Huishoudelijk Reglement van de A-Ford Club Nederland :

Privacy regels

16-1. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van naam, adres en woonplaats (NAW gegevens) alsmede telefoonnummer(s) en e-mailadres. 

Daarnaast wordt gevraagd naar voertuiggegevens: merk, type, bouwjaar. Indien mogelijk stelt het lid een (digitale) foto van het voertuig beschikbaar ten behoeve van het voertuigenbestand op het besloten deel van de website. 

Eenmalig worden alleen de NAW gegevens en de voertuiggegevens gepubliceerd in het verenigingsblad.

16-2. De NAW-gegevens inclusief telefoonnummer(s) en e-mail adres worden opgenomen in een door de secretaris bijgehouden bestand dat op het besloten deel van de website voor alleen leden te raadplegen is. 

Op verzoek van een lid kan zijn vermelding beperkt blijven tot alleen de NAW gegevens.

16-3. Uitsluitend de actuele NAW-gegevens voor de betreffende editie, gaan naar degene die belast is met de verzending van het verenigingsblad. De penningmeester kan de gegevens per lid, in een door hem bij te houden bestand, aanvullen met bankgegevens uitsluitend ten behoeve van de contributie heffing.

16-4. De vereniging kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen voor vergaderingen, uitnodigingen voor rayonbijeenkomsten, uitnodigingen voor registerbijeenkomsten, uitnodigingen voor ritten, en dergelijke) per post en/of per e-mail verstuurt. Bij email zal de verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.

16-5. De voertuiggegevens worden opgenomen in een voertuigenbestand dat niet openbaar is en waarin alleen voor leden via het besloten deel van de website inzage mogelijk is. Dit bestand heeft tot doel een overzicht te geven van de voertuigen die binnen de vereniging zijn. Het kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie van een voertuig. Ook kan dit bestand gebruikt worden om contact te zoeken met de houder/eigenaar van een voertuig indien er een specifiek technisch of restauratie probleem is bij het betreffende type waar men hulp voor zoekt.

16-6. Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris, c.q. penningmeester, c.q. webbeheerder binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. 

Na het einde van het lidmaatschap worden binnen genoemde uiterste termijn van 3 maanden alle vermeldingen verwijderd.

Copyright 2024 | Deze website is gerealiseerd door Zeg maar Alex websites