Historische A-dvertenties

Ton Remans heeft zijn verzameling historische Ford advertenties in bruikleen gegeven aan de redaktie van de Internetsite. Met regelmaat zullen wij oude advertenties plaatsen, meestal Nederlandstalig, soms ook in andere talen, met de vrije vertaling daarnaast. Veel plezier.

Heeft U zelf oude Ford advertenties (voor 1948!) en wilt u die met ons delen, neemt u dan a.u.b. contact met ons op.


Een ideale wagen voor dames

Een typische advertentie uit de late jaren twintig van de vorige eeuw. Van emancipatie was nog geen sprake, want waarvoor worden de dames in de advertentie geacht de Fordauto te gebruiken?  Juist… bezoekjes aan de lunch- en tearoom (tekening), winkelen of uitstapjes maken. In die tijd was het begrip zakenvrouw nog vrijwel onbekend. Als je trouwde stopte je met werken om je aan het gezin te wijden, veelbelovende studentes braken een studie af bij een verloving om een baantje te nemen en voor de uitzet te gaan sparen. Formeel had iedere getrouwde vrouw voor iedere belangrijke rechtshandeling de toestemming van haar echtgenoot nodig . (Geert Mak: De eeuw van mijn Vader pag. 101-103 , Uitgeverij Atlas ISBN 9045001276).

De tekst in deze advertentie richt zich eerst tot de dames, maar vanaf de vijfde alinea staan de dames weer in de derde persoon en wordt degene, die geacht wordt de verkooporder te tekenen weer aangesproken.
Ook dat was het A-Ford tijdperk……


Ford transport, economisch en betrouwbaar

Als vanouds waren de bedrijfswagens een niet onbelangrijk onderdeel van het Fordconcern in de late jaren ’20 van de vorige eeuw. Immers de vroege ambities van de oude Henry Ford waren geïnspireerd door zijn boerenafkomst en zijn ideaal om door mechanisatie het boerenbedrijf efficiënter te maken. Hier bleef hij nog lang mee schermen, ook nadat hij de grootste personenautofabrikant van de USA was geworden. Hiernaast weer eens een advertentie voor een vroege AA-truck, ditmaal als lastdier voor een welhaast uitgestorven beroepsgroep: de kolenboer.  Een beroep waarin zowel mijn grootvader als mijn vader in de late jaren ’50 hun brood hebben verdiend. Grootvader als eigenaar van een brandstoffenbedrijf, mijn vader kwam daar in dienst en begon zoals de mannen hiernaast afgebeeld “onder de zak” , zwaar en vuil werk.

De vroege AA-truck (1928) heeft in die tijd standaard nog dezelfde 3-versnellingsbak als de personenauto, maar met als optie een keuze uit 2 gearingen en een Ford extra twee versnellingsoverbrenging waardoor de Truck 6 versnellingen vooruit en twee achteruit krijgt. Later werden alle AA-trucks standaard uitgerust met een 4 versnellingsbak (vooruit). De motoren bleven dezelfde 40 PK 3300 cc’s als in de personenauto’s. Ook het nu zo normale “dubbellucht” achter kwam toen nog niet voor, zoals op de afbeelding te zien.  Hierin kwam in 1930 verandering toen de AA-trucks als eersten konden worden uitgerust met dubbele achterwielen.


Vrije inspectie maand

Service werd al in de jaren ’20 gezien als een uiterst belangrijke ondersteuning voor de verkoop van auto’s. Een, vertaalde, open brief van Henry Ford naar alle dealers liet daar geen misverstanden over bestaan: “Het is steeds onze meening geweest, dat een verkoop niet het einde is van een transactie tusschen den kooper en ons, doch dat dit een nieuwe verplichting op ons legt van te zorgen, dat de wagen den kooper ook dient” en “Dit is immers in ons eigen zakelijk belang. Indien de Fordautomobiel goede diensten geeft, komt de verkoop ervan vanzelf wel terecht.” (uit: Ford Service Bulletin september-oktober 1929). Tegenwoordig zou het nuttig kunnen zijn dat sommige bedrijven, van welke aard ook, deze brief eens ter harte nemen. De toenmalige Forddealers trokken het zich in ieder geval aan. Hiernaast ziet u een advertentie, waarin Fordeigenaren werden uitgenodigd hun automobiel -gratis- ter inspectie aan te bieden. De bevindingen werden genoteerd in het Service Inspectie Rapport, waarvan u een voorbeeld kunt bekijken, door op de advertentie te klikken.

Aan de monteurs werden trouwens ook een aantal eisen gesteld:

  • Liefde tot de automobiel en de werktuigen en gereedschappen
  • Achting voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van den Fordwagen
  • Beleefdheid
  • Zindelijkheid
  • Netheid bij het werk en een absoluten wil, om een eerste klas herstelling uit te voeren.

(Uit Ford Service Bulletin December 1931)
Zijn al deze zaken tegenwoordig uit de tijd of juist nog erg actueel ? U mag het zeggen !!


Meer dan 2 millioen Fords V-8

In 1935 heerste in Nederland de depressie nog volop met 340.000 werklozen op een bevolking van 8 miljoen mensen. Doordat de regering weigerde in te grijpen heeft in Nederland deze crisis langer geduurd dan elders. Men bleef het land beschouwen als een unieke, geisoleerde burcht van orde en degelijkheid, terwijl Nederland in werkelijkheid allang een open handelsland was, nauw vervlochten met de economie in de rest van de wereld. In plaats van, in navolging van andere landen, de economie vlot te trekken door extra overheidsgeld uit te geven aan grote projecten en bv kortere werktijden en vervroegde pensionering bleef men door meedogenloze zuinigheid juist nieuwe werkloosheid oproepen. (uit Geert Mak, De eeuw van mijn vader. Uitgeverij Atlas Amsterdam 1999, ISBN 90-450-0127-6)
Het bedrijfsleven, waaronder Ford had het iets beter begrepen, zoals uit deze advertentie uit 1935 blijkt. Duidelijker kon het niet zijn: Ford behoedt vele Nederlanders voor de gesel der werkloosheid door werk te bieden in de Fordfabrieken en aanverwante bedrijven. Met andere woorden: koopt daarom Ford om dat zo te kunnen houden…..


Handelsvereeniging Ford

Ter gelegenheid van de oprichting van het T-Ford Register Nederland beelden we hier één van de oudste Ford advertenties in Nederland af. In die tijd was één van de importeurs “Handelsvereeniging Ford”  gevestigd aan de Prinsengracht 514. In Nederland was in die jaren nog geen sprake van een productielijn aan de lopende band, zoals in de USA. De wagens kwamen in onderdelen, of zoals genoemd “Knocked-Down” in ons land aan en werden bij een bedrijf in Zaandam in elkaar gezet. De productie 1913, die in de kleine advertentie zo trots wordt genoemd, sloeg natuurlijk op het aantal Ford dat in dat jaar in Amerika van de band was gerold. Nederland telde in 1919 in totaal 6676 personen- en bedrijfsauto’s. (Gegevens ontleend aan de uitgave: 75 jaar Ford in Nederland 1924-1999, uitgegeven door Ford Nederland NV)


De Ford Tudor Sedan

Het werd onderhand eens tijd, een advertentie van het meest populaire en daardoor in ons land meest verkochte A-Ford model, de Tudor Sedan. Goedkoper dan de Fordor modellen, ruimer dan de twee-zitsmodellen en (in ons Nederlandse klimaat) comfortabeler dan de open modellen, was het inderdaad een ideale wagen voor de hele familie. Natuurlijk te leveren in verschillende kleuren en er kwam zelfs een deluxe uitvoering, compleet met binnenverlichting, reservewiel in het voorspatbord en “cowl-lights), geplaatst aan de boven-achterzijde van de motorkap. In de advertentie uit 1929 het standaard model, voor f. 2120,= (nog rasechte harde guldens), compleet met bumpers, dat wel.


Zeven goede redenen…

Zeven goede redenen om komend Kerstfeest een Ford cadeau te doen.”, aldus een advertentie van de Ford Motor Company Limited in het Engelse tijdschrift Punch van 17 december 1930.

Dat moeten dan wel heel goede redenen zijn hoor ik u ruim 70 jaar na dato denken. Ik zal ze u even vrij vertaald noemen:
1) De Ford brengt vreugde voor ieder lid van het gezin, inclusief de gulle gever.
2) Een Ford zal een goede investering zijn voor de gezondheid en het geluk van elk gezinslid.
3) Deze Ford zal een volgende Kerst net zo betrouwbaar zijn en net zo prettig rijden als deze Kerst.
4) Winter en zomer: u zult met meer plezier uitzien naar uw week-ends en vakanties.
5) Het hele jaar door brengt deze wagen u zonneschijn, frisse lucht (let op het zeldzame schuifdak) en vrienden dichtbij.
6) Een Ford kost u minder dan ieder andere nuttige en bruikbare gift.
7) Het is zeer waarschijnlijk dat gedurende het eerste jaar dat u deze Ford heeft, hij u alles terugbetaald wat u eraan heeft gespendeerd.

Overtuigd ? Schaf uzelf een A-Ford aan en wordt lid van de A-Ford Club Nederland. Of wordt eerst donateur terwijl u zich op de A-Fordmarkt oriënteert. Mail voor inlichtingen naar de secretaris: info@a-ford.nl .


Als het er op aankomt…

Ford schermde graag met zijn haast spreekwoordelijke betrouwbaarheid. Zo werd het publiek middels de grote advertentie erop geattendeerd dat de reddingsboten van bekende Nederlandse mailschepen in de jaren dertig voorzien waren van A-Ford Motoren.

Je proeft er bijna uit, dat het de scheepsmachinisten eigenlijk speet, dat Ford geen scheepsmotoren leverde voor de mailschepen zelf. Gelukkig hoefde ook de pleziervaart en kleine beroepsvaart niet zonder te zitten. Onder andere de firma van Gink uit Amsterdam leverde Ford Model A bootmotoren, met keerkoppeling. Volgens onze informatie varen er nog boten rond met een Model-A motor. Met de betrouwbaarheid zit het dus wel goed !!

Wie vaart inderdaad nog rond met een Ford model A scheepsmotor en wil ons daarvan een foto zenden ?
In JPEG altijd welkom op bovenstaand e-mail adres.


Bewijs van lage onderhoudskosten

Ook in de jaren dertig van de vorige eeuw was het begrip “fleet-owner” bekend in de autobrache. Ook Ford mocht zich verheugen in een aantal van deze prominente klanten.

Met deze “fleet-owners” werd natuurlijk driftig reclame gemaakt. Zo stond ook de stad Detroit wereldwijd te boek als een tevreden Fordklant, die de Ford Tudors ten behoeve van de politie had aangeschaft vanwege de lage onderhoudkosten en het grote gemak. Welke argumenten wilt u als toekomstige klant nog meer ….
De Tudors werden ingericht als “radiokruisers”, wagens die in voortdurend radiocontact stonden met het hoofdbureau. Voor als het echt spannend werd hing een schietijzer binnen handbereik. Let ook op de aangepaste binnenverlichting. In navolging van de politie in Detroit schaften diverse Nederlandse politiekorpsen ook A-Fords aan. Daarover meer in een binnenkort nieuwe rubriek op onze website: A-Ford in uniform.

Voor deze nieuwe rubriek vraag ik foto’s van A-Fords (zowel vracht- als personenauto’s) in duidelijke overheidsdienst in de jaren dertig van de vorige eeuw. (Politie-, brandweer-, ziekenvervoer, douane enz..) Stuur uw bijdrage, liefst met een kort bijschrift in JPEG formaat naar : info@a-ford.nl


Ford vliegtuig in Nederland

Een advertentie uit 1930 waarmee de betrouwbaarheid van Fordproducten nog eens moest worden onderstreept. Het 3-motorige Fordvliegtuig, type 5-AT, bekend onder de naam Ford Trimotor was geheel van staal gebouwd en leek te zijn opgebouwd uit golfplaten. De voortstuwing werd gedaan door 3 motoren, ieder 420pk. Het vliegtuig bereikte een kruissnelheid van 177 km per uur en kon een maximum snelheid van 217 km per uur bereiken. In die tijd zeker iets om trots op te zijn en natuurlijk een schot voor open doel om de naam Ford en Lincoln onder de aandacht te brengen.

Ford Trimotorvliegtuigen zijn onder andere in IJsland nog lang gebruikt. Klik op FOTO indien u geinteresseerd bent in een foto van dit vliegtuig. Mocht u in de buurt komen van Washington DC, USA: in het luchtvaartmuseum is er een te bezichtigen.


De Fordor Sedan

Er was een tijd, dat er uitspraken gedaan werden dat Ford elke kleur kon leveren als het maar zwart was en ook dat een Ford je overal bracht, behalve naar een hogere status.
Beide uitspraken golden met name in de gloriedagen van de Ford Model T. Een hartnekkig misverstand over die zwarte kleur, was, dat Henry Ford zelf in zijn eigenzinnigheid deze kleur voor al zijn T-Ford had voorgeschreven. Alhoewel de oude Henry dit in het openbaar nooit had tegengesproken sprak de werkelijke oorzaak heel wat minder tot de verbeelding. Door de hoge productieaantallen van de T-Ford lag de productiesnelheid zo hoog, dat er maar één soort verf snel genoeg droogde om die bandsnelheid bij te houden. En, helaas, deze was alleen leverbaar in de kleur zwart. Pas in 1925 werden er andere kleuren van die verfsoort leverbaar en vanaf toen was ook de Model T in meerdere kleuren leverbaar. Naar een hogere status bracht de T-Ford je echter nooit, want, zo schreef een klant die wel eens een keer iets anders wilde naar Ford: “Je kunt een schuur opschilderen, maar het blijft een schuur en het wordt nooit een salon”.
Al die uitspraken waren voorgoed verleden tijd met de komst van de Ford Model A. Zoals de advertentie aangeeft: aantrekkelijke kleuren ! De geadverteerde Fordor Sedan mag er inderdaad wezen en valt in de statige omgeving op de tekening zeker niet uit de toon bij de veel duurdere Phaeton, die er achter staat afgebeeld. Bij nadere beschouwing blijkt dit trouwens een Lincoln te zijn, een merk, dat indertijd al door Ford was overgenomen. Zeker niet uit de toon en dat voor f. 2390,= af fabriek. De bumpers werden er gelukkig bijgeleverd.


De nieuwe Ford Phaeton

Een zomerse advertentie in een tijd waarin vrije tijd schaars was, er op uit gaan voor weinigen was weggelegd en de vakantie bestemmingen veel dichter bij huis lagen. Maar volgens deze advertentie zou Ford daar verandering in aanbrengen. Genieten van de zomerweelde in een nieuwe Ford Phaeton Deluxe. De standaard phaetons hadden twee deuren, maar vreemd genoeg, zijn deze binnen de A-Ford Club veel zeldzamer dan de luxe modellen.
Let ook eens op de achtergrond tekening van deze advertentie. Hierin herkennen we duidelijk de provincie Drenthe. In de jaren dertig nog een geisoleerd en zelfs achtergesteld gebied. Voor die tijd waarschijnlijk een vakantiebestemming, die te vergelijken was met een tripje naar Thailand of Indonesië. Of zijn die vakantie bestemmingen inmiddels ook al routine geworden ?

De nieuwe Ford Phaeton kostte in de jaren dertig f. 1800,=. afgeleverd door de fabriek te Rotterdam. Bij de dealer in het land betaalde je iets meer


Koopt Nederlandsch product!

Gedurende de jaren dertig van deze eeuw was ook Nederland in een diepe economische crisis gedompeld. Er heerste een enorme werkloosheid en er stonden lange rijen voor de gaarkeukens en voor de stempelkantoren. Het was de tijd van fietsbelasting en rijwielkentekenplaatjes. De werklozen waren hiervan vrijgesteld, mits zij de fiets uitsluitend gebruikten voor het zoeken naar werk. Zij hadden het vernederende rijwielplaatje met een gat in het midden.

N.V. De Nederlandsche Ford Fabriek te Amsterdam trachtte in deze tijd natuurlijk ook het hoofd boven water te houden en er verschenen advertenties als hiernaast. Als de consument maar Nederlandse producten wilde kopen, bleven Nederlandse bedrijven bestaan en behielden de werknemers hun baan. Ook Ford was zo’n Nederlands product, vanwege zijn grote assemblagefabriek bij de Hembrug te Amsterdam. Door in deze advertentie een AA-truck van de firma Hille (ontbijtkoek, Hollandser kan niet…) af te beelden werd gepoogd het maximale effect te bereiken. Op in die tijd geassembleerde Ford V8 wagens werd een schildje op de radiateur gemonteerd met als tekst: Fords aanval op de werkloosheid. Of het nu alleen door deze advertenties kwam of niet: de dertiger jaren crisis werd overleefd en de Nederlansche Fordfabriek heeft nog tot 1983 wagens geassembleerd.


Ford “Sedan Transformable”

In 1931 werd een nieuw model A-Ford geintroduceerd, de “Convertible Sedan” of, vrij vertaald, de Sedan Transformable. Verder stond dit model bekend onder nummer 400-A. Het was eigenlijk een 5 persoons cabriolet. De kap kon over de gehele lengte van de wagen worden geopend. De portieren waren gelijk aan die in een Tudor Sedan of een Fordor: een vast portier waarin het raam naar beneden kon worden gezwengeld. Het kleine zijruitje aan de achterzijde kon niet worden ingeklapt.
De marketingafdeling van Ford Rotterdam zag, zoals de advertentie hiernaast laat zien, uitstekende mogelijkheden voor dit model in Nederland met zijn wisselvallige klimaat. De Sedan Transformable stond indertijd geprijsd voor f 2575,=. Dit was zo’n f. 575,= duurder dan een gewone Tudor Sedan (met gesloten koets). Dit prijsverschil en de behoudende, zuinige aard van de gemiddelde Nederlander in de jaren ’30 waren er mogelijk de oorzaak van, dat men massaal in de standaard Tudors, Coupé’s en Fordors bleef rijden. De 400-A is als gevolg hiervan ook een redelijk zeldzame verschijning binnen het wagenpark van de A-Ford Club gebleven.


De 20-miljoenste Ford

14 april 1931 was een heugelijke dag voor de Ford Motor Company:. De (wereldwijd) 20-miljoenste Ford werd afgeleverd. Reden voor een feestje in de vorm van een advertentiecampagne.
Hiernaast ziet u één van de landelijke advertenties, uitgegeven door de Ford fabriek te Rotterdam. Deze advertentie was vooral gericht op de zakelijke markt. Uiterst rechts staat een advertentie van Forddealer Geerling en Winkelaar uit Hoorn, die eveneens inspeelde op de 20.000.00ste Ford. Leuk te vermelden is, dat u Geerling en Winkelaar nog steeds in Hoorn kunt vinden en dat zij nog steeds Forddealer zijn.
Klik op de advertenties om ze te vergroten.


De deskundige en Ford

Wat we tegenwoordig nog steeds vaak zien in reclamespots en advertenties, gebruikte Ford ook al in de jaren dertig: De deskundige. De zakenman met zijn imago als de snelle jongen en de ingenieur, met zijn inzicht in de schimmige wereld van techniek , zij waren de deskundigen op het gebied van auto’s waar het publiek blindelings op kon vertrouwen.


Het AA Truck chassis

Ook deze aflevering nog een advertentie voor het AA-truck chassis. Er was vraag naar de mogelijkheid een langere laadbak of een langere carrosserie ten behoeve van een autobus op een Ford chassis te bouwen. Speciaal voor deze doelgroep werden langere chassis ontworpen, waarbij de remmen en de overbrenging werden aangepast voor het zwaardere werk. De motor was ook op dit chassis dezelfde 3300 cc, 40 PK, 4 cilinder zijklepper, waar alle A-Fords mee waren uitgerust. Aflevering 6 van ARCHIEF laat een opbouw zien op zo’n verlengd chassis.


De nieuwe Ford Truck

Twee afzonderlijke advertenties voor de Nieuwe Ford AA-truck beiden uit 1929. Het was in die tijd de gewoonte de truck aan te bieden als “kaal” rijdend chassis, waarna er door een carrosseriebouwer naar keuze van de eigenaar (soms ook door de eigenaar zelf) er een koetswerk en laadruimte opgebouwd werd. Op oude foto’s is vaak te zien dat er de meest uiteenlopende “schuurtjes” werden opgebouwd. Het was vrij normaal dat zo’n rijdend chassis gewoon over de weg naar de klant of de carrosseriebouwer werd gebracht. Dit waren soms ritten van Rotterdam naar Groningen, ook in de winter. De chauffeur met deze twijfelachtige eer zat dan op een tijdelijk aangebrachte kist. De motoren, die gebruikt werden op de trucks waren geheel identiek aan die op de personenwagens. De trucks werden wel uitgerust met een versnellingsbak met vier versnellingen vooruit. De personenwagens moesten het doen met 3 versnellingen voorruit.

Voor zo’n 515 gulden extra werd de truck compleet met cabine en laadbak afgeleverd door Ford. (Advertentie rechts)


Een waardevol kerstgeschenk

Vrije vertaling:
“Een waardevol kerstgeschenk.

Dromen zullen in vele huisgezinnen uitkomen met kerstmis. Want, tussen de kerstkadoos, zal een een blinkende nieuwe Ford zijn. Van vader voor moeder. Of van vmoeder en vader voor zoon of dochter. Niet alleen een geschenk voor de dag, maar een die gekoesterd wordt het hele jaar door. Een praktisch, bruikbaar geschenk, dat talloze plezierige uren brengt en de afstand tussen vrienden en afgelegen plaatsen verkort. Afgebeeld is de nieuwe Ford coupé. Er is keuze uit vele andere modellen en kleuren. Een keuze uit Mohair of Bedford Cord is mogelijk voor de Town Sedan, De Luxe Sedan en de De Luxe Coupé.


Paard en Wagen.

Zwart tegen wit, natuur tegen techniek.

Copyright 2024 | Deze website is gerealiseerd door Zeg maar Alex websites