A-Ford Club rayons
De A-Ford Club is een landelijke vereniging. Om de spreiding van bijeenkomsten door het hele land te bevorderen is er een rayon-indeling gemaakt. Voor elk rayon is een coördinator aangesteld, zodat iedereen een aanspreekpunt ( min of meer) in de buurt heeft. Het spreekt vanzelf dat de clubleden ook altijd de landelijke bestuursleden kunnen raadplegen. De rayon-coördinator stimuleert ook het organiseren van clubbijeenkosten in zijn of haar regio. Het succes hiervan hangt voor het grootste gedeelte af van de inzet van de clubleden en donateurs.

Uw Postcode geeft aan in welk A-Ford Club rayon u woont

Rayon Postcodes
Noord 7800-7999, 8300-9999
Oost 6800-7799, 8000-8199
Mid-West 1000-1999, 3400-3999, 6700-6799, 8200-8299
Zuid-West 2000-3399, 4300-4699
Zuid-Oost 4000-4299, 4700-6699

Voor adressen en telefoonnummers van de rayon-coördinatoren kunt u contact opnemen met het secretariaat door op onderstaande link te klikken:
Contact opnemen met het secretariaat

U bent vanzelfsprekend ook welkom op alle bijeenkomsten buiten uw rayon!!