A-Ford Journaal

januari/februari 2015

"Snow 'A'rt!!..."

In het nummer van januari/februari 2015 o.a.:
 • Van de voorzitter
 • Redactioneel
 • Evenementenkalender 2015
 • Wismarer railbus
 • Een boekje open doen..."Onder moeders vleugels en op eigen wieken"
 • Het verkeerslicht
 • De pen (vanAns Starreveld)
 • Uit het Archief van Wim van Rijswijk
 • Met een T-Ford de wereld rond; peilmaand juli
 • Zeg 'ns A: aanhaalmomenten, afstelgegevens, vulhoeveelheden en bandenspanningen.
 • Over mode gesproken: "V8 mode"
 • Ritverslagen
 • En nog veel meer...
Kopij voor journaal nr. 2 2015 a.u.b. aanleveren vóór 7 februari 2015